КЛИМАТСКИ УСЛОВИ
Напишано од С.Бојаџиев   
Среда, 27 Јануари 2010 10:30

Општина Радовиш е под влијание на умерено-континентална клима. Поради изразената височинска разлика (400-707 мнв) одделни климатски елементи варираат меѓу изменета медитеранска клима во полето и планинска клима по планините. Просечните годишни температури во рамничарскиот дел се движат од 12.5 до 13.0°С, а на највисоките делови од планинските масиви до 7,5°С. Најтопли месеци се јули и август, со просечна температура од 23°С, а најстуден месец  е јануари со 1.2°С.

          Просечните годишни врнежи изнесуваат 563 мм, со големи варирања од година во година, но постои разлика меѓу планинските и рамничарските реони. што се однесува до годишниот збир на сончеви часови, регионот има 2326 сончеви часови годишно, т.е. 6,4 часови дневно.

   

кликни за временска прогноза

 

Последно освежено на Понеделник, 31 Мај 2010 10:01
 
deutsche bank es cirsa